EST

Puuteotriatlon 2014

Laupäeval 13.12 kell 12.00 toimub Tartu raekoja platsis Jõululodja juures võistkondlik PUUTEOTRIATLON - 4-liikmelise võistkonnaga küttepuude saagimine, lõhkumine, ladumine ning erinevad paaris ja individuaalalad. Vahvad auhinnad! Tulge võistlema! Võistkonna registeerimine kuni 12.12.2014 k a  saates vastavasisulise kirja info@lodi.ee või kohapeal enne võistluse algust.

Eesti küttepuude tegemise meistrivõistluste juhend

Võisteldakse küttepuude kahemehesaagimises, kirvega lõhkumises ja riita ladumises.
Võistlused toimuvad Tartu linnas.
Võistluste päev on laupäev, 13. detsember 2014.a.
Võistlused algavad kell 12.00 ja lõppevad orienteeruvalt kell 14.
Võistluste koht Tartus on Raekoja platsil lodi „Jõmmu“ kõrval.
Pärast võistlust toimub autasustamine.

Eesmärk
Populariseerida kehaliselt aktiivset ning jätkusuutlikku eluviisi.
Selgitada välja võistluste parim võistkond küttepuude tegemise mitmevõistluses ning individuaalselt parimad küttepuude tegemise spetsiaalaladel (kahemehesaagimine, riidaladumine ja muud).
Pakkuda pealtvaatajatele võistluste raames sportlikku meelelahutust

Läbiviimise kord

Võistlust korraldab MTÜ Emajõe Lodjaselts.
Võistlust viib läbi korraldajate poolt määratud kohtunike kolleegium.
Eelregistreerimine kuni 12. detsembrini 2014 (kaasa arvatud) e-posti aadressil info@lodi.ee või kohapeal enne 11.30.
Võistkondade kohaloleku kontroll (mandaat) võistluspaigal algab 30 minutit enne võistluste algust ja lõpeb 15 minutit enne võistluste algust.
Võistluste stardijärjekord loositakse sekretariaadis enne võistluste algust.

Osalejad

Võistlusel võivad osaleda kõik Eesti kodanikud, kes on vähemalt 18-aastased ja kes on ennast
registreerinud sekretariaadis. Paarissaagimisel ja halgude ladumisel saavad võistelda ka nooremad kui 18 a, kuid paaris ja individuaalaladele registreerimine toimub kohapeal.
Iga võistleja peab olema korrektse välimuse ja puutööks sobiliku riietusega. Joobes võistlemine on keelatud. Nõuetele peab vastama igaüks võistkonna või paari liikmetest.
Võistkonna suuruseks on neli inimest sh vähemalt 1 naine.
Korraldajad ei vastuta võistlejate võimalike vigastuste ja muude terviserikete eest, mille kohta
võistlejad annavad sekretariaadis vastava allkirja.

Võistkondliku mitmevõistluse võitja väljaselgitamine
Võistkondlik küttepuude tegemise mitmevõistlus on kolmevõistlus, kus võitja selgitatakse
ette antud aja jooksul toormaterjalist mõõdupulga järgi kahemehesaega saetud, kirvega lõhutud (halg ei tohi olla jämedam kui kohtuniku käsivars) ja plangust kiige ühele otsale riita laotud halgude kaalumisel.
Kõik võistkonna liikmed tegutsevad samaaegselt. Ülesannete jaotus on vaba. Liiga jämedaid halge lõhkunud võistkonnale teeb kohtunik hoiatuse. Sellele järgnenud rikkumise korral diskvalifitseerib kohtunik vääralt puid lõhkunud võistkonna.
Riida kuju on vaba.
Samaaegselt võistleb kaks võistkonda kummalegi eraldatud alal. Vastasvõistkonna häirimine ning muu ebakorrektne käitumine (sõimamine jm) on keelatud ning toob kaasa võistkondliku hoiatuse. Sellele järgneva ebakorrektse käitumise korral diskvalifitseerib kohtunik võistkonna, kuhu vääralt käitunud isik kuulus.
Võitja selgitatakse finaalis, kus võistleb kaks eelvoorus suurima massiga riida ladunud võistkonda. Finaali kaotaja saab teise koha. Kolmas koht selgitatakse kolmanda koha võistluses, kuhu pääsevad eelvoorus suuruselt kolmanda ja neljanda massiga riida ladunud võistkonnad.
Protestid võistkondliku mitmevõistluse eelvooru kohta esitatakse kirjalikult peakohtunikule 10 minuti jooksul peale viimase eelvõistluse lõppemist. Protestid kolmanda koha võistluse ja finaali kohta esitatakse 10 minuti jooksul peale finaali lõppemist. Protestid lahendab peakohtunik.

Autasustamine
Autasustatakse võistkondliku mitmevõistluse kolme paremat, spetsiaalaladel autasustatakse parimat paari või võistlejat.
Korraldaja jätab endale õiguse teha muudatusi auhindades kohapeal.
Autasustamine toimub võistluspaigal peale viimase ala lõppemist.
Juhendis käsitlemata küsimused lahendab korraldusmeeskond kohapeal.

Koostas: MTÜ Emajõe Lodjaselts