EST

Puupaatide ehitamine

Emajõe Lodjaselts soovib talletada ja edasi anda puidust siseveesõidukite ehitamise oskust. Kui suuremate laevade ehitamine nõuab ka suuremat seltskonda, siis puupaadi võib küll igaüks endale ise valmis ehitada.

2004. a suvel ehitas Lodjaselts käeharjutuseks meister Hermann Mölderi käe all Lohusuus valmis ühe Peipsi kalurilootsiku Hermiine Rääbise.

2009. a sai vette viikingipaat Emma, kes praegu elab Väikese Tapri nime all Viikngite külas ja viib huvilisi Pirita jõge mööda aardejahile.

2010. ja 2011. aastal ehitas Lodjaselts LEADERi toel kolm traditsioonilist siseveepaati - kanuud meenutava Pedja lamedapõhjalise paadi, suurema ja järvekindlama Peipsi kalurilootsiku ning Lõuna-Eesti järvedel kunagi väga levinud tömpide otstega ruuba ehk küna. Paadiehituslaagrites andsid nõu kogenud meistrid ning osalesid Tartumaa noored, kellest mitmed on pärast seda valmis saanud oma isiklike paatidega. Kõigi kolme paaditüübi kohta valmisid ka joonised ja üksikasjalik tööjuhend, mille abiga võib iga huviline endale oma paadi ehitada.