EST

Õuesõpe lodjal Jõmmu ja Lodjakojas

Lodjaselts pakub lastegruppidele õuesõpet lodja pardal veekogude loodust vaadeldes ja Lodjakojas traditsiooniliste käsitööriistadega puutööd tehes (programmid vt kõrvalt menüüst).

Enamus õuesõppest toimub aprilli algusest juuni alguseni ning septembri algusest novembri keskpaigani.

Looduslodja õpperetkede põhikomponent on laevalaelt toimuv loodusvaatlus ja arutelu vahetult veekogu peal viibides. Enne retke algust selgitatakse lastele turvalisuse ja laeval käitumise reegleid.  Lodjaretkel käsitleb juhendaja retke teemasid jooksvalt vastavalt reisi kulule ja sel aastaajal laevalaelt paistvale loodusele ning aitab õpilastel seostada käsitletavat nende enda eluga. Osalejad tutvuvad lähemalt ka laevaga ja laevasõiduga seotud loodusvaatlusega. Teemakäsitlus toimub vastavalt õpilaste vanusele.

 Eripärane keskkond – viibimine jõel tasaselt liikuva laeva kõrgel lael, kust näeb kaugele - loob eripärase ja aktiivse meeleolu. Nii on lisaks teadvusele kaasatud ka õpilaste emotsioonid ning uute teadmiste seostamine enda minapildi ja varasemate teadmistega aktiivsem ja püsivam.  Lodjaselts soovib pakkuda lastele positiivset elamust vahetus looduses, et soodustada huvi ja armastust looduse ja selles valitsevate põnevate seoste vastu. Kui inimeses on lapsena tekitatud positiivset huvi looduse vastu, siis tahab ja oskab ta sellest hoolida ka oma hilisema täiskasvanuelu kõikidel otsustustasanditel. 

Looduslodja retked on toimunud alates 2008. aastast ja igal aastal on Jõmmu pardal seilanud tuhanded lapsed. Jõmmu retked on toimunud 6 maakonnas - Tartu-, Valga- Viljandi-, Põlva-, Jõgeva- ja Ida-Virumaal. Kuna teistesse maakondadesse sõidab Jõmmu Tartust mitu päeva, siis nõuab sinna kohelatulek pikemat plaanimist, aga on täitsa võimalik .

Teine oluline hariduslik suund on seotud laevaehituse ja traditsioonilse käsitööga - Rändava Lodjakoja töötubades saab tundma õppida puidu kasutuvõimalusi ning lihtsamad töövõtted ka ise omandada. Oma kätega valmistatud lodjamudel annab lapsele kindlasti eduelamuse, millega tulevikule julgemalt vastu astuda:)

Lodjaselts taotleb ka ise KIKist toetust, et pakkuda õppeprogramme kuni 50% soodsamalt. Kuid neid programme on piiratud hulk. Alati on koolidel ja lasteaedadel võimalik taotleda õppeprogrammide jaoks ise KIKist toetust, sel juhul kompenseeritakse 100% retke maksumusest. Vajadusel lisaks ka bussitransport.

Lodjaseltsi õuesõppeprogrammid on KIKi poolt aktsepteeritavad. Alati saame saata hinnapakkumise ja vajadusel võime aidata ka taotlemisel. Küsige julgesti!

Liisa-Lota Kaivo

Õuesõppe koordinaator
info@lodi.ee, 555 99 100,

MTÜ Emajõe Lodjaselts
Lodjakoja aadress: Ujula 98, Tartu 51008

koduleht: lodi.ee